Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k (sütik) elemzéséhez és tartalmakhoz történő felhasználásához.   További információk  

PPDexpo – Signexpo kiállítások és PPFest


2017.03.07
Forrás: PPDexpo Hírek
A PPDexpo és SignExpo kiállítások folyamatosan növekvő kiállítói aktivitás mellett immár harmadik alkalommal kerülnek megrendezésre.

A PPDexpo 2013-ban egyfajta kísérletnek indult, hogy szakmai összefogással, a nemzetközi trendekre figyelve létrejöjjön, pontosabban megmaradjon egy olyan fórum, ahol az un. Printmédiák gyakorlói és elkötelezettjei a hazai körülmények között és a hazai illetve regionális feltételeket tudomásul véve, de kényszermosolyok nélkül is találkozni tudnak. Annak főpróbája volt, hogy azt az egyre erősödő globális trendet próbáljuk a hazai viszonyokra átültetni, miszerint a regionális szakmai kiállítások a szakmai szervezetek és szaksajtók által szervezett nagy, több szakterületet átfogó programok részeként valósulnak meg.
Mert az utóbbi évek szakmai kiállításainak trendjei világszinten azonos jellemzőket mutattak. Koncentrált, globális seregszemlék a világújdonságok és nemzetközi trendek bemutatására (A mi szakmáinkból a drupa, Interpack, Fespa, labelExpo, IFRAexpo, Euroshop, stb.) és kisebb méretű, de annál jelentősebb regionális szakmai események az információk „leosztására” és az eredményes adaptációk segítésére.

Egyre könnyebb - bár korántsem olcsóbb! – eljutni a világeseményekre, ahol rácsodálkozhatunk, mire képesek globálisan a szakmáink leginnovatívabbjai. Esetleg persze csak a soha termelésben nem állítható koncepciók szintjén.

Az olyan kiállítás, mint a PPDexpo és a Signexpo lehetőségei viszont, hogy a gyártók, forgalmazók eleve olyan termékekkel és technológiákkal jelennek meg a regionális kiállításokon, amikkel elsődlegesen a helyi igényekhez, lehetőségekhez leginkább illeszkedő és megvalósítható (sic) megoldásokat hoznak testközelbe.
Az Unió egységes piaca ellenére rengeteg olyan, főleg a jogszabályi környezetre vonatkozó nemzeti kritérium van, ami miatt sok minden nem, vagy nem úgy működik egyik országban, mint a másikban. Elég a környezet- és munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, adózási különbségekre utalni akár az export akár az import vonatkozásában. Az itt kiállítók ezekkel is tisztában vannak és céljuk, hogy ne csak formálisan, de a tartalom tekintetében is egy nyelven beszéljünk.

A PPDexpo és PPFest 2013 így egyfajta kísérletnek indult, amiben a bukás nem, de az egyszeri alkalom kockázata benne volt. 2015-ben aztán több mint 50 %-os kiállítói és látogatói növekedést produkált mindkét kiállítás (PPDexpo azaz Print+Packaging Days,nyomda- és csomagolóanyag-ipari napok valamint a Sign-expo azaz a reklámdekorációs terület, amiknek azért a döntő hányada nyomtatást igényel.) És minden adott hozzá, hogy 2017-re a trend folytatódjon és újabb 50 % feletti növekmény legyen.

És a nemzetközi gyakorlatban is valódi kuriózum, nagyszerű példa a szaksajtó érdekeken felülemelkedő összefogása a kiállítás támogatására és a 60. évfolyamát kiadó szakmai magazin a Magyar Grafika valamint az Óbudai Egyetem médiatechnológiai intézete összefogásával a szakmai képzésben érintett középiskolák és felsőoktatás koncentrált megjelenése. Ezek a példák nem csak valamifajta sokszínűséget próbálnak demonstrálni, hanem valódi tartalom és érdek van mögöttük, hisz az ipar igényli a szakembereket, a szakmai oktatás pedig rá van kényszerülve az ipari háttérre. (Lásd a duális képzés újra felfedezése) Itt most minden együtt – egy időben, egy helyen, hogy valódi párbeszédek legyenek.

Újra együtt, amik összetartoznak

A nemzetközi terminológia egyre inkább a „printed media” néven emlegeti azt a szerteágazó területet, ami talán úgy definiálható, hogy mindaz a tevékenység, ami közvetlen hozzájárul, hogy valamely szöveges és/vagy képi információ valamely (tetszőleges) hordozó felületen megjelenjen, előre meghatározott ideig ott is maradjon és az eredmény szinte szélsőségesen különböző minőségeket mutasson. A print anyagok az ízlelésen kívül és igaz nem mindig minden azonos mértékben, de egyidejűleg több érzékszervre is hatnak.

Az élettartam pl. a könyveknél évszázadokat jelenthet, de egy eseményre rendelt és kifeszített molinó élettartama elég korlátozott. Más az elvárás a borospalackra helyezett címkével szemben, mint a gépkocsikban fellelhető több mint 10 ezer (!) cimkével. És a sort szinte végtelenül folytatható, hisz jóformán nincs olyan termék a környezetünkben, amelynek ne lenne valamilyen nyomdaipari „előélete” mire kezünkbe, vagy csak látóterünkbe kerül.

A nemzetközi szakmai közvéleményben egyre jobban érzékelhető, hogy ismét és valóban mérföldkőnek tekinthető az ágazat 4 évente rendezett világkiállítása a 2016-os drupa a nyomtatott információkat előállító és a reklámdekorációs iparágakban, mert a bemutatott új technológiák, anyagok, kreatív megoldások új keresleteket támasztottak és ezzel új lendületet adtak a termék-előállítóknak és beszállítóiknak egyaránt.

Ez a lendületet érezhető 2017. március 28-30. között megrendezendő PPDexpo és SignExpo kiállítások iránti előzetes érdeklődésben is.  Óvatosan, de mégis egyértelműen pozitívan nyilatkoznak az iparági szereplők a várható itthoni hatásokról, ami már abban is megnyilvánul, hogy szinte minden korábbi kiállító a 2015-ös kiállítási területét meghaladóan lesz jelen.

A kiállítók által elfoglalt standterület meghaladja a 3.000 m2-t (2015-ben 2, 041 m2) ami látványosan azt jelenti, hogy a BOK (ex Syma) csarnok minden négyzetmétere hasznosul.
Közvetlen a PPDexpo/SignExpo-t megelőzően (március 5-9 Messe Düsseldorf) zajlik az EuroShop, az eladáshelyi marketing vezető világvására, aminek legfontosabb üzenetei már egész biztos megjelennek a SignExpo programjában is.

És szintén itt lesznek a két, májusi világesemény (Interpack május 4-10. Düsseldorf és FESPA május 8-12. Hamburg) „előzetesei” is! A PPDexpo-n az előzetes információk alapján előkészíthető beszerzések gépeit a világkiállításokon megtekintve akár már májusban szerződni lehet, és ősszel már profitot termelhetnek a gépek  Beelőzési lehetőséget teremtve a nemzetközi konkurenciának, mert bár a köztudatban a nyomdaipar fogalához jellemzően a könyv/folyóirat/prospektus/ vagyis a nyelvi korlátok miatt nem exportképes termékeket kapcsolják, de a legdinamikusabban fejlődő terület a csomagolóanyag. Ami viszont szerves egységet alkot pl. az élelmiszer-feldolgozó iparágakkal. Végignézve a hungarikumok során, nincs köztük olyan, amelyhez ne tartozna valamely dizájn elem, ami viszont feltételezi a nyomdai tevékenységet.

A kiállítási standok gazdag kínálata mellett a szakmai összefogás pozitív eredményeire újfent példát mutatva szerveződnek a kísérő programok is. Ismét a sokszínűséget kifejező PPFest össz-szakmai fesztivál gyűjtőnévvel.
A bevált gyakorlatot követve a fesztiválprogramot most is a 3 nagy szakmai szervezet - partnereik bevonásával - szervezi.
Az egyik nap témája a nyomtatott csomagolás - ami nem egyszerűen ipari termék, hanem egyben primer információhordozó is - és minden, ami ezzel összefügg. Ennek gazdája a CSAOSZ, a Csomagolási és Anyagmozgatás Országos Szövetség és a kiállítás nyitónapján, 2017. március 28-án szervez két szakmai programot is.

Az első programA csomagolás ajándék a környezet számára” címmel a csomagolás fejlődésében megfigyelhető trendekkel, kapcsolódó kutatási eredményekkel, új – elsősorban a fogyasztói csomagolásban használatos – anyagokkal, továbbá a csomagolószerek feldolgozási, nyomtatási újdonságaival kíván foglalkozni.

A 4-5 előadásból álló program arra is fel kívánja hívni a figyelmet – amire a cím is utal – hogy a csomagolás, illetve a csomagolási hulladékok környezeti hatása eltörpül a hiányos csomagolás miatt használhatatlanná vált vagy tönkrement termék – legyen az iparcikk vagy élelmiszer – környezetterhelése mellett. Fegyelmezett szelektív gyűjtésével (értsd: nem eldobálásával) pedig a csomagolási hulladékok környezeti képet romboló hatása is elkerülhető.
A szakmai nap második programját a „Hatékony csomagolási megoldások alkatrészek szállításához” címmel tervezik. E témakörben a hatékonyságot segítő csomagolási megoldások mellett a nyomon követés, és a jelölés új lehetőségeire is kitérünk.
A két szakmai program keretében jogszabályi kérdésekkel ugyan nem foglalkoznak, de környezetvédelmi termékdíj témában a CSAOSZ standján (G20) részt vevő szakértők konzultációs lehetőséget kínálnak a látogatóknak.

A második nap kiemelt témája napjaink egyik legégetőbb és szinte kivétel nélkül mindenkit nagyon is érzékenyen érintő kérdés, a képzett szakember hiány és a szakmai utánpótlás problémaköre. Ennek gazdája a témával már egyébként is nagyon intenzíven foglalkozó Nyomda és Papíripari Szövetség, amely nyilvános oktatási kerekasztalt is rendez a PPFest keretében.

A harmadik nap programját a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tölti meg elsődlegesen műszaki/technológiai tartalmú szakmai programokkal.
Ezekhez kapcsolódnak illetve ezeket egészítik ki a partnerszervezetek (pl. a Szita-szövetség úgy is, mint a FESPA magyar képviselete, vagy a Dekorszövetség) által szervezett pódium programok.

A fesztiválprogram legrangosabb eseménye immár hagyományosan a Best Print Hungary termékverseny eredményhirdetése és díjkiosztója lesz. A 2016-ban nyomdai technológiákkal gyártott termékek 8 kategóriában indulhattak és a február 28/március 1 zajló zsűrizés eredményét a kiállítás második napján délután ismerhetik mg a pályázók és a széles szakmai közönség a PPDexpo pódiumon.

Ha bízol a nyomtatott kommunikáció jövőjében, ott a helyed” – állítják a PPDexpo és SignExpo szervezői. Hogy ez mennyire komoly, és nem csak hangzatos szlogen, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a kiállítások mögött ott van a szakmai magazinok teljes köre is.

Aki tehát a print iparágakhoz megrendelőként, gyártóként, beszállítóként vagy bármi más módon kapcsolódik annak feltétlen ott a helye. Vagy máskép fogalmazva: aki új nyomdaipari, csomagolási technológiákra, anyagokra, kreatív megoldásokra kíváncsi, új kapcsolatokat építene vagy a régieket ápolná, az nem hagyhatja ki a lehetőséget.

A PPDexpo és benne a FLEXpo nevű tematikus alkiállítás a nyomtatott információkat előállító printed-media, print-packaging szakma seregszemléje, amely a reklámdekorációs iparág szereplőihez szóló SignExpóval együtt a rendezvény össz-szakmai seregszemlévé változik amelyre a belépés a szakmai látogatóknak – elő-regisztrációval – ingyenes.

www.ppdexpo.hu  


NEWS: ; Fa, papír, nyomdaipar ; Ipari hírek ; Kiállítás

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
VIDEÓINK:
- YouTube videó csatornánk hírei ,
Videók: Ipari.hu - www.ipari.hu ;

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Közvetítési honlapjainkról:
I.: EladóCégek.hu:
- EladóIpariCégek.hu : Kiemelt eladó ipari cégek ;
- Hogyan tudja jól eladni ipari cégét? ; - CégeladásBlog.hu ;
II.: Ipariingatlanok.hu:
- EladóIpariIngatlanok.hu : Kiemelt ingatlanok ;
- Telekingatlanok.hu/b> : Telek ingatlanok ;
- Részletes kereső : Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok ;

IpariCégek.hu: Ipari cégek ; Ipari hírek . Cégkeresés ; Eladási, vételi tanácsadás ; Befektető ajánlás, keresés, közvetítés ; Cégből kiszállás ; Cégfejlesztés ;
Értéket fejlesztünk és értéket közvetítünk
Az Ön ipari cégének miben segíthetünk?


Oldaltérkép ; Kapcsolat ; Videók: Ipari.hu - www.ipari.hu ;