Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k (sütik) elemzéséhez és tartalmakhoz történő felhasználásához.   További információk  

ABB: digitális iparágakra fókuszáló, piacvezető cég kialakítása a cél!


2018.12.20
Forrás: ABB, Hírek
Alapvető intézkedések a digitális iparágakban történő összpontosításra, egyszerűsítésre és vezető szerepre a magasabb vevői érték és részvényesi hozam elérésének érdekében

- A portfólió digitális iparágakra fókuszálása az Energetikai Hálózatok divízió eladásával

¤  Az Energetikai Hálózatok divízió Hitachinak történő értékesítése tovább szélesíti a két fél között meglévő partneri együttműködés kereteit, megerősíti a divízió globális pozícióját az energetikai infrastrukturális piacon, javítja a divízió piacra jutását és finanszírozását
¤  Az Energetikai Hálózatok 100%-ának cégértéke (EV) 11milliárd USD, amely megfelel az EV/működési EBITA 11,2x1-szeresének.
¤  Értékteremtés és értékrealizálás a divízió átalakítása kapcsán, így például a működési EBITA marzs megduplázása 2014 óta2
¤  Kezdetben az ABB az eladandó Energetikai Hálózatok részvényeinek 19,9 százalékát megtartja azért, hogy az átmenetet biztosítsa; a maradék 19,9 százalékos részre egy előre definiált kilépési opció van meghatározva a mindenkori piaci áron, de minimum az EV 90%-án, amelyet az ABB a zárás után három évvel gyakorolhat
¤  A tranzakció lezárására várhatólag 20203 első félévében kerül sor
¤  Az ABB a cégérték 80,1%-nak értékesítésből származó nettó 7,6-7,8 milliárd USD4 becsült készpénzbevétel 100%-át – gyors és hatékony konstrukción keresztül, például részvény-visszavásárlás vagy hasonló megoldás keretében – a részvényeseknek kívánja juttatni

- Az üzleti modell és a szervezeti felépítés egyszerűsítése

¤  A korábbi mátrix szervezet kivezetése
¤  Az ABB vállalkozó szellemű üzleti kultúrájának tovább erősítése érdekében az üzletágak folytatják majd az összes vevővel kapcsolatos tevékenységet, hozzájuk tartoznak majd az üzleti funkciók és területek is
¤  Az üzletágak a „country management” erőforrások áthelyezésének köszönhetően tovább erősödnek
¤  A tranzakció lezárást követően megszűnnek a meglévő „country” és régió szintű szervezetek, köztük a régió szintű Végrehajtó Bizottság szerepkörei is
¤  A központi vállalati (azaz a Corporate) tevékenységek a cégcsoport-szintű stratégiára, a portfólió és a teljesítmény menedzselésére, a tőkeallokációra, a legfontosabb technológiákra és az ABB AbilityTM platformara fókuszálnak majd

- Négy piacvezető, ügyfélstruktúra szerint szerveződő üzletág kialakítása

¤  A négy üzletág globálisan az első vagy a második számú üzleti szereplőnek számít a vonzó növekedési ütemet mutató piacokon: - Az Energetika üzletágat Tarak Mehta vezeti - Az Ipari Automatizálás üzletág élén Peter Terwiesch áll - A Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágat Sami Atiya irányítja - Az ABB motorokkal és hajtásokkal kapcsolatos piacvezető ajánlatát egyesítő Hajtások üzletágat Morten Wierod vezeti majd, akit 2019. április 1-i hatállyal a végrehajtó bizottság tagjává is kineveznek
¤  Az ABB AbilityTM platformra alapozott digitális megoldások minden egyes üzletágban jelentősen hozzájárulnak majd a vevői érték előállításhoz, illetve elősegítik a közös platform kínálta szinergiák kiaknázását
¤  E lépések vezetői szerepet biztosítanak az ABB-nek a digitális megoldások terén, és hozzájárulnak a technológiák, így például a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez

- Az új ABB pénzügyi hatásai

¤  megközelítően 500 millió USD költségmegtakarítás realizálható évente
¤  Megközelítően 500 millió USD nem működési jellegű átszervezési költség merül fel

- A tranzakció zárása utáni időszakra új pénzügyi keretrendszer került kidolgozásra

¤  Vállalatcsoport-szintű célok új keretrendszere
¤  Változatlan tőkeallokálási prioritások
¤  A részvények után fizetendő, emelkedő, fenntartható hozamot előirányzó osztalékpolitika
¤  Az ABB a tranzakció zárása után is fenn kívánja tartani a részvényenkénti osztalék szintjét
¤  Az ABB meg kívánja őrizni a hosszú távú “A” hitelminősítési szintjét
¤  Az üzleti célokat, a további pénzügyi számokat a stratégiánk végrehajtására vonatkozó tájékoztatással egy időben tesszük majd közzé

- A 2019. február 28-án közzéteendő, a stratégia végrehajtására, a 4. negyedévi, valamint a 2018-as éves pénzügyi eredményekre vonatkozó közleményben további részleteket közlünk az ABB stratégiájáról, az üzletágakról és a pénzügyekről.

Az úttörő technológiák fejlesztése terén globális vezető pozíciót kivívó ABB már több mint egy évszázada jelentősen hozzájárul az ipar átalakításához. A Next Level stratégiánknak köszönhetően az üzletágaink saját üzleti szegmensükben az első- vagy a másodikszámú piaci szereplőnek számítanak. Ügyfeleinknek világszerte olyan környezetben kell helytállniuk, amelyet korábban nem tapasztalt mértékű technológiai változás és digitalizálás jellemez, ezért ügyfeleink hatékony támogatása érdekében a vállalatunk szerkezetét a piaci vezető szerepünk megőrzése érdekében egyszerűsíteni kell és át kell alakítani. Mai lépéseink egy új, a digitális iparágak igényeire fókuszáló ABB megteremtését szolgálják,” nyilatkozat Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója.

Az „Energetikai Hálózatok” divízió tovább erősíti a Hitachi globális vezető szerepét az energetikai infrastruktúra terén, illetve a Hitachi tovább erősíti az Energetikai Hálózatok” globális vezető szerepét a villamosenergia-hálózatok piacán. Ezzel a tranzakcióval realizálni tudjuk azt az értéket, amelyet az elmúlt négy évben az „Energetikai Hálózatok” divízió átalakítása során teremtettünk. A részvényeseink közvetlenül profitálhatnak a tranzakcióból, mivel részesedni fognak az eladás során befolyó bevételekből. A létrejövő, a 2014-ben bejelentett együttműködési partnerségünkre épülő vegyesvállalat folytonosságot biztosít majd a vevőink és a globális teamünk számára egyaránt.

Annak érdekében, hogy az üzletágaink a mai, gyorsan változó világunkban megőrizhessék versenyképességüket, az üzletágainkat teljes kürű önállósággal ruházzuk fel, a korábbi mátrix szerkezet kivezetésével pedig biztosítjuk, hogy termékeinket és megoldásainkat a vevőink közvetlen közelében tudjuk kínálni, és felgyorsítjuk a döntéshozatali folyamatainkat is. A kialakításra kerülő négy új, a maga szegmensében globális piacvezető üzletágunk szervezeti kialakítása igazodni fog a vevőink működéséhez, és nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a feltörekvő új technológiákra, így például a mesterséges intelligenciára. Az üzleti modellünk és –szerkezetünk folytatódó egyszerűsítése (optimalizálása) katalizátorként hat majd üzletágaink növekedésére és működési hatékonyságára. Valamint az üzletágaink számára jelentős többlettámogatás biztosítanak majd a jelenlegi országos szervezetekből átirányított, tapasztalt munkatársaink.

„A fentebb körvonalazott célok eléréséhez alapvető fontosságú annak a globális teamnek a kötelezettségvállalása, amelynek a mai sikeres ABB-t is köszönhetjük. Vállalatunk innovációs képessége és befogadó kultúrája továbbra is piacdifferenciálási erőségünk marad. Tovább erősítjük a vevőközpontúságunkat, vonzó lehetőségeket nyújtunk a munkatársainknak, és többletértéket biztosítunk a részvényeseink számára.

Peter Voser, az ABB elnöke így nyilatkozott: „A mai bejelentésünk új fejezetet nyit az ABB történetében. A fejlett technológiai bázisunkra, valamint a tehetséges alkalmazottainkra támaszkodva a vállaltunk még nagyobb hangsúlyt helyez a digitális iparágakra, hogy ezáltal a felelős osztalékpolitikánk alapján versenyképes hozamokat biztosítsunk a részvényeseink számára. Az ABB stratégiájának az elmúlt öt évben történő következetes végrehajtása kiváló alapot teremtett ahhoz, hogy az üzletágaink versenyképesek lehessenek a gyorsan változó digitális iparágakban, és nyereséges növekedést érhessenek el.

A múltban nagyon világosan megfogalmaztuk, hogy az Energetikai Hálózatok divízió gazdasági talpra állítását szolgáló intézkedéseket legeredményesebben az ABB-én belül lehet végrehajtani. Miután ezek az intézkedések lezárultak, átvizsgáltuk a divízió helyzetét, és úgy döntöttük, hogy a jövőbeni fejlődését a Hitachival való egyesülés szolgálja leginkább. Az új ABB kiváló pozíciókkal rendelkezik majd ahhoz, hogy a technológiák fejlesztése és szállítása terén piacvezető, vevőközpontú vállalatként a digitális iparágak jövőjét tudja alakítani.”

A portfólió digitális iparágakra fókuszálása az Energetikai Hálózatok érétkesítésével

Az ABB ma bejelenti, hogy a Hitachi megvásárolja az ABB Energetikai Hálózatok üzletágát, aminek köszönhetően tovább szélesedik az ABB-nek a Hitachival folytatott partneri együttműködése. A megállapodás szerinti ár a divízió 100%-ra vetítve 11 milliárd USD cégértéknek felel meg, amely – a vállalati költségek levonása nélkül – 11,2 x1 EV/ működési EBITA-val egyenértékű. Első lépésben az ABB az Energetikai Hálózatok 80,1 százalékának eladásával, a tranzakcióhoz és a szétváláshoz kapcsolódó költségek, valamint a készpénz-adó levonása előtt, 9,1 milliárd dollár értéket realizálhat, beleértve az értékesítés előtti nettó tőkeáttételt (vállalaton belüli nettó kölcsön).

A változó ügyfélkörrel, jelentős finanszírozási igénnyel és növekvő kormányzati befolyással jellemzett energetikai infrastruktúra szegmens körülményeit figyelembe véve az ABB úgy véli, hogy az Energetikai Hálózatok divízió a Hitachi személyében a lehető legjobb tulajdonos kezében lesz. A stabil háttérrel rendelkező, hosszú távra kötelezettséget vállaló Hitachi, amellyel az ABB 2014 óta alakított ki erős, üzleti szempontú partneri együttműködést, tovább erősíti majd az Energetikai Hálózatok üzletágat, amely a Hitachi segítségével új, növekvő piacokon jelenhet meg, és élvezheti a Hitachi pénzügyi támogatását. A Hitachi, támaszkodva az ABB által korábban kiépített szilárd alapokra, a fejlődés magasabb szintjére emeli majd a divíziót.

Az ABB tulajdonában álló Energetikai Hálózatok divízió 2014 óta jelentős fejlődésen ment át. A legutóbbi (2018 3. negyedévi) eredményei már azt mutatják, hogy elérte a célul tűzött haszonkulcs-tartományt, a korábbi haszonkulcsát több mint megduplázta, az utóbbi hat, egymást követő negyedévben a külső féltől származó rendelésállománya pedig pozitív, növekvő tendenciát mutatott.

Az ABB kezdetben 19,9 százalékos tulajdonrészt tart meg a vegyesvállalatban, hogy ezzel is biztosítani tudja a zökkenőmentes átmentet. A tranzakciós megállapodás egy előre meghatározott opciót biztosít az ABB számára, amely alapján az ügylet lezárása után három évvel megválhat a 19,9%-os tulajdoni részesedétől, amelyet piaci áron, de legalább az elfogadott ár 90%-án értékesíthet. A Hitachi vételi opcióval rendelkezik a 19,9%-nyi pakett felett a mindenkori piaci áron, de legalább az elfogadott ár 100%-án.

A vegyesvállalat svájci székhellyel fog működni. A Hitachi az üzletmenet folytonossága érdekében megtartja a divízió jelenlegi vezetőségét.

Az ABB a 2018 4. negyedévétől a tranzakció lezárásig tartó időszakban a jelentéseiben az Energetikai Divíziót megszűnő tevékenységként fogja szerepeltetni. Erre való tekintettel átállási költség, illetve a részleges eladási tranzakcióval kapcsolatos egyéb költségek címén 350-400 millió USD összegű költséget szerepeltet majd a jelentéseiben, amely jelenleg a divízió költségalapjában szerepel. Ezeket a költségtételeket az ABB központi vállalati szintű és egyéb EBITA tételeiben fogja elismerni/elszámolni. Az ABB ezen költségtételek döntő hányadát a tranzakció zárásáig megszünteti, azokat visszaterheli az Energetikai Hálózatok divízióra. Az ABB 2018 4. negyedévére megközelítően 200 millió USD költséggel számol, amely elsősorban a korábbi EPC típusú alállomási fővállalkozási tevékenységgel kapcsolatos (elszámolási helye: nem alaptevékenységek/corporate & egyéb üzemi EBITA).

Az ABB azzal számol, hogy 500-600 millió USD összegben egyszeri, nem működési jellegű, tranzakciós, illetve szétválási költséget kell viselnie. A tranzakció készpénzbevételére vonatkozó adótétel az ABB számításai szerint 800-900 millió USD lesz. A tranzakció várhatóan – a hatósági jóváhagyások és a lezárásra vonatkozó feltételek teljesítése függvényében – 2020 első félévében kerül lezárásra. Az ABB a 80,1%-os tulajdonrész ellenértékeként befolyó 7,6-7,8 milliárd USD5 bevételt valamilyen gyors és hatékony mechanizmus, például részvény-visszavásárlás vagy hasonló művelet révén, a részvényeseinek kívánja kifizetni.

Az üzleti modell és a szervezeti struktúra egyszerűsítése

Az ABB 2019. április 1-től kezdődően a korábbi mátrix szervezet kivezetésével egyszerűsíti a szervezeti struktúráját, aminek köszönhetően egyrészt nagyobb mozgásteret biztosít a négy piacvezető divíziója számára, hogy azok így meg jobban ki tudják szolgálni az ügyfelek igényeit, másrészt – a mozgástér növelésével párhuzamosan – tovább pontosítja a felelősségeket és javítja a működési hatékonyságot.

Az ABB új szervezete minden üzletágat teljes körű operatív tulajdonosi joggal és felelősséggel ruház fel a termékek, a funkciók, a K+F és a területek kapcsán. Az üzletágak az egyedüli kapcsolat jelentik majd a vevők irányában, a lehető legközelebb lesznek a vevőikhez, így azok igényeire a lehető leggyorsabban tudnak majd reagálni.

A nagyvállalati központ szervezetét tovább egyszerűsítjük. A jövőben az lesz a feladata, hogy az ABB fő értékeinek szem előtt tartásával a vállalatcsoport számára kidolgozza a hosszú távú jövőképet és a stratégiát. Irányelveket dolgoz majd ki a tőkeallokálásra, a portfólió- és teljesítménymenedzsmentre, az alapfontosságú technológiákra, így például az ABB AbilityTM-re, valamint az ABB brand és a humánerőforrás fejlesztésére. Az egyszerűsítés egyik fő elemeként a tranzakció lezárást követően megszűnnek az ország- és régió szintű szervezeti struktúrák, így például a régió szintű végrehajtó bizottsági szerepek. Az országszintű szervezetek jelenlegi erőforrásai a jövőben az új üzletágakat fogják erősíteni. Az ABB a számítások alapján vállalatcsoport-szinten és középtávon megközelítően 500 millió USD költségmegtakarításra számít évente. A tranzakciónyomán a következő két évben közel 500 millió USD nem működési jellegű költséget kell átvenni.

Négy, az ügyfélstruktúrák szerint szervezett vezető üzletág kialakítása

Az ABB Energetika, Ipari Automatizálás, Robotika és Gyárautomatizálás, valamint Hajtások néven négy vevőközpontú és vállalkozó szellemű üzletágat alakít ki. Az üzletágak mindegyike vagy az első-, vagy a másodikszámú szereplője a saját, hosszú távú növekedési tényezőkkel jellemezett piaci szegmensében. Az ABB egyedülálló know-how-ja, világszínvonalú mérnöki és technológiai szaktudása kiváló pozíciót teremt a négy üzletágnak ahhoz, hogy innovatív termékek és megoldások szállításával többlet vevői értéket teremtsenek. Az ABB célpiaca évente 3,5-4 %-os ütemben növekszik, ami méretben 140 milliárd dolláros bővülést jelent; ennek értéke 2025-re eléri az 550 milliárd dollárt.

Az ABB közös digitális platformja, az ABB AbilityTM lehetővé teszi, hogy az üzletágak olyan testreszabott digitális megoldásokat tudjanak szállítani, amelyekkel többlet vevői érték állítható elő. A feltörekvő, új technológiákra, köztük a mesterséges intelligenciára és az erős szoftverkínálatára támaszkodó ABB AbilityTM az ipar gyorsan változó világában is képes lesz kielégíteni ügyfeleink digitális megoldások iránt megnövekvő keresletét.

Energetika üzletág, amely a biztonságos, intelligens és fenntartható energetika jövőjét hivatott formálni

A meglévő üzletág innovatív termékek, digitális megoldások és szolgáltatások teljes körű portfólióját nyújtja az alállomástól a csatlakozóaljzatig. A globális piacon második számú szereplőnek számító üzletág célpiaca jelenleg 160 milliárd USD-t jelent. Ez a piac hosszú távon évi 3%-kal fog bővülni. Az üzletág erősen ki lesz téve a gyorsan növekvő vevői szegmenseknek, köztük a megújuló energiák hasznosításának, az e-mobiltásnak, az adatközpontoknak és az okosépületeknek. Az üzletágat Tarak Mehta vezeti majd, aki jelenleg az Energetikai Termékek divízió vezetői tisztségét tölti be. Az üzletág a 2018 szeptemberében zárult tizenkét havi időszak alatt közel 13 milliárd USD árbevételt termelt, amiben már benne van a 2018. június 30-án felvásárolt GEIS ezen időszakra eső árbevétele is.

Ipari automatizálás üzletág, amely a biztonságos és intelligens műveletek jövőjét írja majd

Az újonnan kialakított üzletág innovatív megoldások teljes körét kínálja majd ügyfeleinek. Ezek a megoldások lehetővé teszik, hogy a vevők a biztonságos és energiahatékony folyamataikat egyre inkább autonóm üzemmódban működtethessék. Az Ipari Automatizálás üzletághoz az iparág-specifikus integrált automatizálás, a villamosítási és digitális megoldások, a vezérlési technológiák, a szoftverek, a fejlett szolgáltatások, a mérés és analitika, valamint a tengerhajózási és a turbófeltöltési megoldások tartoznak majd. Az Ipari Automatizálás globálisan a második legjelentősebb szereplője lesz a piacon. Az üzletág 90 milliárd dolláros célpiaca a várakozások szerint hosszú távon átlagban évi 3-4%-kal növekszik. Az üzletágat Peter Terwiesch, az Ipari Automatizálás divízió jelenlegi vezetője irányítja majd. Az üzletág a 2018 szeptemberében zárult tizenkét havi időszak alatt megközelítőleg 7 milliárd USD árbevételt termelt.

Robotika és Gyárautomatizálás üzletág, amely a rugalmas gyártás és az intelligens gépek jövőjét fogja alakítani

Az újonnan kialakított üzletág egyedülálló módon ötvözi majd a főként B&R kínálatára alapozott gép- és gyárautomatizálási megoldásokat a piacon kapható legátfogóbb robotikai megoldások és alkalmazások portfóliójával. Az üzletág globálisan a második számú piaci szereplő, de a robotika terén, és különösen a kiemelten fontos, jelentős növekedést mutató kínai piacon az elsőszámú piaci szereplő lesz. Az üzletág már most 80 milliárd dolláros célpiaca az előrejelzések szerint hosszú távon évi átlagban 6-7%-kal bővül majd. Az üzletág digitális megoldásai és szolgáltatásai magasabb szintű biztonságot, jobb hatásfokot, hosszabb üzemidőt, nagyobb sebességet nyújtanak, és kielégítik a vevők rugalmas és integrált gyártási megoldások iránti igényeit. Az üzletág élén Sami Atiya, a Robotika és Gyártásautomatizálás divízió jelenlegi vezetője áll majd. Az üzletág a 2018 szeptemberében zárult tizenkét havi időszak alatt megközelítőleg 4 milliárd USD árbevételt termelt.

Hajtások – az intelligens hajtások jövőjének alakítása

Az üzletág innovatív villanymotorok, generátorok, hajtások, szolgáltatások széles skáláját, valamint integrált digitális hajtásláncokat kínál majd ügyfelei számára. Az üzletág a saját területén a legnagyobb kiépített bázissal rendelkező, elsőszámú globális piaci szereplőnek számít majd. A 80 milliárd dolláros célpiaca évente 3%-kal bővül. Az üzletágat Morten Wierod vezeti majd, aki jelenleg a Hajtások üzleti egység vezetője. Wierod 2019. április 1-től a végrehajtó bizottság tagjává válik. Az üzletág a 2018 szeptemberében zárult tizenkét havi időszak alatt megközelítőleg 6 milliárd USD árbevételt termelt volna.

Vonzó pénzügyi profil

Az ABB jobb kereskedelmi minőséget nyújtó, a gyorsabban növekvő piacoknak jobban kitett vállalatként kíván működni, amely nagyobb hangsúlyt helyez a nagyobb hozzáadott értékű megoldásokra, valamint azokra a digitális megoldásokra, szoftverekre és szolgáltatásokra, amelyeknek köszönhetően csökken a nagyobb volumenű megrendelések bizonytalansága, és erősödik a rendszeres bevételek aránya.

Az ABB befektetési ajánlatát jól tükrözi a középtávú, vállalatcsoport-szintű célok új keretrendszere is:

¤  összehasonlító alapon 3-6%-os éves árbevétel-növekedés
¤  13-16%-os működési EBITA marzs
¤  tőkearányos működési eredmény (ROCE) 15-20%
¤  a cash-flow nettó eredménnyé konvertálásának aránya megközelíti a 100%-ot
¤  az alap EPS növekedése meghaladja az árbevétel növekedési ütemét

Az ABB a 2018. szeptember végén zárult tizenkét havi időszakban megközelítően 29 milliárd USD árbevételt termelt. Ebben az árbevételben már benne van a 2018. június 30-án felvásárolt GEIS erre az időszakra vetített árbevétele is, de nem tartalmazza az Energetikai Hálóztok divízió árbevételét.

Tőkeallokálás

Az ABB hosszú távú tőkeallokációs prioritásai változatlanok maradnak, azaz a célok az alábbiak:

¤  a szerves növekedés, a K+F és a CAPEX finanszírozása a vonzó tőkemegtérülés biztosítása érdekében
¤  emelkedő mértékű, de fenntartható osztalékok
¤  értékteremtő akvizíciók
¤  nagyobb készpénz-hozam biztosítása a részvényeseknek

Az Energetikai Hálózatok eladását követően, az ABB a tranzakcióból befolyó nettó készpénzállomány 100%6-át egy gyors és hatékony konstrukción keresztül a részvényeseknek kívánja juttatni, és a jövőben emelkedő mértékű hozamokat biztosító, fenntartható osztalékpolitikát kíván megvalósítani. Az ABB a tranzakció zárását követően is fenn kívánja tartani a részvények hozamszintjét, és meg akarja őrizni a hosszú távú „A” hitelminősítését.

Tájékoztatás a stratégiáról

Az ABB a 2018. 4. negyedévi eredmények közzétételével párhuzamosan tájékoztatást kíván adni a stratégiájáról is. A tájékoztatón az ABB vezetői és a négy üzleti terület vezetőségének képviselői nyújtanak átfogó képet a piacokról, a stratégiákról, az üzletágakról és a célokról.

Módosuló dátumok

A fent ismertetett alapvető változások miatt az ABB a pénzügyi eredmények jelentési dátumát, valamint a közgyűlés megtartásának időpontját az alábbiak szerint módosítja:

¤  4. negyedéves és a 2018. évi pénzügyi adatok közlése: 2019. február 28.
¤  2019. 1. negyedévi eredmények közzététele és a közgyűlés megtartása: 2019. május 2.

A tranzakció megszervezésében pénzügyi tanácsadóként a Credit Suisse AG és Dyal Co. LLC, míg jogi tanácsadóként a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP segítette az ABB-t.

További információk

A mai bejelentéssel kapcsolatban itt érhető el bővebb tájékoztatás: ABB.com/writing-the-future.

Az ABB a jelen információkat az EU piaci visszaélésekről szóló rendeletében előírt tájékoztatási kötelezettsége alapján hozza nyilvánosságra. Az információkat az alább nevezett kapcsoló tartónkon keresztül nyújtottuk be közzétételre 2018. december 7-én, de. 7 órakor.

Előretekintő információkra vonatkozó nyilatkozat

A jelen sajtóközlemény előretekintő, jövőre vonatkozó információkat és kijelentéseket, valamint az üzletágaink kilátásaira vonatkozó nyilatkozatokat tartalmaz. Ezek a kijelentések azon tényezőkre vonatkozó jelenlegi várakozásokon, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, amelyek kihatással lehetnek jövőbeni teljesítményünkre. Ezen tényezők körébe tartoznak a globális gazdasági viszonyok, valamint az ABB Ltd fő piacainak számító iparágak és az egyes régiók gazdasági viszonyai. Ezeket az előretekintő, jövőre vonatkozó információkat azok a kijelentések és állítások tartalmazzák, amelyek megfogalmazására olyan szófordulatok szolgáltak, mint pl. „azt tervezi”, „azt akarja”, „úgy becsüli”, „kötelezettséget vállal”, stb. Látni kell azonban, hogy számos olyan kockázat és bizonytalansági tényező van, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Ezen tényezők nyomán a tényleges eredményeink lényegesen eltérhetnek a jelen sajtóközleményben foglalt előretekintő információkban és kijelentésekben megfogalmazottaktól. A céljainkhoz képest jelentős eltérést okozni képes főbb tényezők – a teljesség igénye nélkül – a következők: a bizonytalan gazdasági környezettel összefüggő üzleti kockázatok, a politikai viszonyok, a jogkövetési kötelezettségekből eredő költségek, az új termékek és szolgáltatások piaci elfogadottsága, a kormányrendeletek és a valutaárfolyamok változásai és más hasonló jellegű tényezők. Ezeket a tényezőket az ABB Ltd. az Egyesült Államok Tőzsdefelügyeleti Bizottságának benyújtott jelentéseiben, illetve a Form 20-F nyomtatványon közzé tett éves beszámolójában ismerteti részletesebben. Bár az ABB Ltd. álláspontja szerint az előretekintő nyilatkozataiban megfogalmazott elvárások ésszerű, reális feltételezéseken alapszanak, mindazonáltal az előretekintő nyilatkozatban foglaltak megvalósulása nem garantálható.

A tervezett változtatások a helyi munkavállalói képviselők/munkavállalók bevonására vonatkozó folyamatok hatálya alá eshetnek. Az ABB eleget fog tenni az alkalmazottak bevonására vonatkozó, törvényben előírt kötelezettségeinek.

www.abb.hu   


Cégfelvásárlás ; NEWS: ; Robot, automatika ; IT, informatika ; Energia, közmű, akkumulátor ; Ipari hírek ; Business ; Ipari cégek ; ABB

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
VIDEÓINK:
YouTube videó csatornánk hírei , Fogathajtás, lovas videó híreink
Videók: Ipari.hu - www.ipari.hu ;
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Közvetítési honlapjainkról:
I.: EladóCégek.hu ;
II.: Ipariingatlanok.hu:
- Részletes kereső : Ipari, Üzleti, Mg-i, Telek ingatlanok ;

IpariCégek.hu: Ipari cégek ; Ipari hírek .Cégkeresés ; Eladási, vételi tanácsadás ;Befektető ajánlás, keresés, közvetítés ;Cégből kiszállás ;Cégfejlesztés ;
Értéket fejlesztünk és értéket közvetítünk
Az Ön működő ipari cégének miben segíthetünk?


Oldaltérkép ; Kapcsolat ;
Több mint 12.000 videó:
IpariCégek.hu
.