Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k (sütik) elemzéséhez és tartalmakhoz történő felhasználásához.   További információk  

Stabil növekedés - A 2018-as év főbb számai


2019.03.01
Forrás: ABB, Hírek
¤ A teljes rendelésállomány +8%*1-kal nőtt, volumene minden divíziónál és minden régióban növekedést mutatott
¤ Az árbevétel +4%-kal nőtt, erős növekedést mutatva a Robot és Gyártásautomatizálás divízióban

¤  Az év végén a még teljesítésre váró rendelésállomány +6%-kal nőtt; a gyorsan számlázható rendelésállomány aránya (book-to-bill ratio2):1,03x;

¤  Az ABB AbilityTM a növekedés motorja minden divíziónkban

¤  Az üzemi EBITA-marzs 10,9%2; alakulását az átalakulási költségek, a nem alaptevékenységekhez tartozó korábbi projektek költségei és a GEIS akvizíció hígító hatása 250 bázisponttal befolyásolták

¤  Adózott eredmény 2.173 millió USD, -2%

¤  Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja megközelítően 3 milliárd USD
    
¤  Új ABB bejelentése:

¤ ¤ Portfólió digitális iparágakra fókuszálása az Energetikai Hálózatok divízió eladásával
¤ ¤ Az üzleti modellünk- és szerkezetünk egyszerűsítése, optimalizálása
¤ ¤ Négy piacvezető, ügyfélstruktúra szerinti szervezett üzletág kialakítása
        
¤  A GEIS akvizíciója 2018. június 30-án sikeresen lezárult

¤  Javasolt részvényenkénti osztalék: 0,8 CHF

NEGYEDK NEGYEDÉV FŐBB SZÁMAI

¤  A teljes rendelésállomány +7% nőtt, volumene minden divíziónál és minden régióban nőtt

¤  Az árbevétel +5%-kal növekedett

¤  Üzemi EBITA-marzs 7,9%; alakulását az átalakulási költségek, a nem alaptevékenységekhez tartozó korábbi projektek költségei és a GEIS akvizíció hígító hatása együttesen 400 bázisponttal befolyásolták

¤  Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja kiegyensúlyozott teljesítményt mutatott, értéke megközelítően 1,9 milliárd USD
    
¤  A humánerőforrás igazgatói poszton változás történik. Az új humánerőforrás igazgató Sylvia Hill lesz, akit 2019. április 1-i hatállyal a végrehajtó bizottság tagjává is kineveztek

KULCSSZÁMOK VÁLTOZÁS VÁLTOZÁS

(millió $, ha másképp nincs jelezve)
Q4 2018 ; Q4 2017 Kiigazított ; US$ ; Összehasonlító alapon*1 ; FY 2018 ; FY 2017 Kiigazított ; US$ ; Összehasonlító alapon*1 ;

Megrendelések: 6.985 ; 6.328 ; +10% ; +7% ; 28.590 ; 25.034 ; +14% ; +8% ;
Árbevétel: 7.395 ; 6.804 ; +9% ; +5% ; 27.662 ; 25.196 ; +10% ; +4% ;
Működési bevételek: 275 ; 324 ; -15% ;  ; 2.226 ; 2.230 ; 0% ;  ;
Működési EBITA*2: 584 ; 664 ; -12% ; -10%*3 ; 3.005 ; 2.817 ; +7% ; +5%*3 ;
A működési bevételek %-ában: 7,9% ; 9,7% ; -1,8pont ;  ; 10.9% ; 11,2% ; -0,3pont ;  ;
A folyamatos működésből származó bevétel, adó levonásával: 210 ; 214 ; -2% ;  ; 1.575 ; 1.519 ; 4% ;  ;
ABB nettó jövedelme: 317 ; 393 ; -19% ;  ; 2.173 ; 2.213 ; -2% ;  ;
Alap EPS ($): 0,15 ; 0,18 ; -19%*4 ;  ; 1,02 ; 1,04 ; -2%*4 ;  ;
Működési EPS ($)*2: 0,30 ; 0,33 ; -9%*4 ; -6%*4 ; 1.33 ; 1,25 ; +7%*4 ; +8%*4 ;
Működési cash flow: 1,867 ; 1,869 ; 0% ;  ; 2,924 ; 3,799 ; -23% ;  ;
    
Az ABB 2018. december 17-én bejelentette az Energetikai Hálózatok divízió egyeztetett eladását, ezért az Energetikai Hálózatok divízió eredményeit a megszűnt tevékenységeknél tüntettük fel. A vállalat eredményeit ennek megfelelően minden időszakra kiigazítottuk.

2018-ban a vállalatot ismét növekedési pályára állítottuk, jelentősen növeltük a rendelésállományt és az árbevételt is. A piacvezető Robotika és Gyártásautomatizálás divíziónk termékkínálata nagyon erősen hozzájárult az árbevétel növeléséhez, míg az ipari automatizálási üzletágunk és az ABB AbilityTM platform digitális megoldásai jelentős szerepet játszottak a feldolgozóipari vállalatok folytatódó fellendülésében. Folytatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy javítsuk a működési teljesítményt az Energetikai Termékek divízióban és vállalati szinten is,” – nyilatkozat Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója.

A 2018-as év végén új pályát jelöltünk ki az ABB számára. Célunk, hogy az úttörő technológiák vezető szállítójaként az új ABB piacvezető szerepet töltsön be a digitális iparágakban. Bejelentettünk három, a portfolió fókuszálását szolgáló átalakítási lépést. E lépések célja egyszerűsíteni és optimalizálni az üzleti modellünket, valamint megerősíteni vállalatunk vezető üzleti pozícióit. Az ABB jövőjébe vetett hitünket tükrözi az is, hogy a tizedik egymást követő évben emelni kívánjuk a részvényeink osztalékát. A részvényenkénti osztalékot ez évben 0,80 svájci frankra kívánjuk növelni.

Rövidtávú kitekintés

A makrogazdasági mutatók vegyes képet mutatnak Európában, pozitív trendek látszanak az USA-ban, míg Kínában a növekedés folytatódása várható. A globális piac fokozódó geopolitikai bizonytalanságokkal növekszik a világ egyes részein. Az olajárak és a devizaköltségek hatásai várhatóan továbbra is befolyásolják a vállalat eredményeit.

A 2018-as teljes év vállalatcsoport-szintű eredményei

Az ABB 2018-ban a rendelésállomány és az árbevétel növelése terén kiválóan teljesített. A vállalatcsoport digitális megoldásait felsorakoztató ABB AbilityTM továbbra is jelentősen hozzájárul piaci vezető szerepünk kiépítéséhez. A teljes rendelésállomány – köszönhetően a Robotika és Gyártásautomatizálás, valamint az Ipari Automatizálás divízió kiváló eredményeinek – 8%-kal (USD-ben 14%-kal) nőtt. A rendelésállomány minden régióban hasonló mértékű növekedést mutatott. A kisebb volumenű, de rendszeres megrendelések (a 15 millió $ alatti megrendelések számítanak rendszeres megrendelésnek) állománya 2018-ban 6%-kal (USD-ben 14%-kal) bővült, minden divízióban és régióban növekedést mutatott. A nagy megrendelések állománya 45%-kal (USD-ben 20%-kal) nőtt (igaz, ezt a növekedést egy alacsony összehasonlítási alaphoz képest értük el), részaránya a teljes rendelésállományon belül 7% százalék volt, szemben a 2017-es 6 százalékkal. A szervizrendelések volumene 7%-kal (USD-ben 12%-kal) nőtt, elérve a teljes rendelésállomány 19%-át.

Az árbevétel 4%-os (USD-ben 10%-os) javulást mutatott, elérte a 27.662 millió USD-t. Az árbevétel minden divízióban nőtt, bővüléséhez erősen hozzájárult a Robotika és Gyártásautomatizálás, az Energetikai Termékek és az Ipari Automatizálás divíziók kiváló teljesítménye. A szerviz tevékenység árbevétele 7%-kal (USD-ben 11%-kal) javult, részaránya a vállalatcsoport árbevételében már elérte a 19%-ot. A gyorsan számlázható rendelésállomány aránya (book-to-bill ratio2): 1,03x; ez tavaly 0,99x volt.

Az ABB folytatta a tevékenységei súlypontjának áthelyezését, a portfólió kockázati szintjének csökkentését, valamint az organikus növekedés elősegítését szolgáló erőfeszítéseit. Előrelépés történt az EPC típusú (a tervezést, beszerzést és kivitelezést átfogó) fővállalkozási tevékenységekből való kilépés terén. Az ABB a kulcsrakész alállomásokat szállító AC Substation üzletágát átadta a Linxonnak, amely az ABB és az SNC Lavalin új vegyesvállalata. Az ABB folytatta a fennmaradó EPC szerződések és megbízások lezárását, amelyek a teljes jelentési időszakban negatív hatást gyakoroltak a nem alaptevékenységet folytató üzleti egység eredményeire. A GE Industrial Solutions („GEIS”) 2018. június 30-i akvizíciójának köszönhetően javította versenyképességét. A GEIS integrálása folyamatban van. A GEIS 2018 második félévében elért teljesítménye a vezetőség elvárásai szerint alakult.

Az ABB 2018. december 17-én alapvető fontosságú lépéseket jelentett be. Egy egyszerűbb szervezeti felépítésű, digitális iparágakra fókuszáló, piacvezető cég kialakítása a cél! A lépések között szerepelt az Energetikai Hálózatok divízió eladása is. A divízió bejelentett eladása miatt az Energetikai Hálózatok pénzügyi eredménye a megszűnt tevékenységeknél kerül feltüntetésre. A cégcsoport az átalakítási költségeket („stranded costs”) – összhangban a 2018. december 17-i bejelentés részét képző útmutatóval – a 2017-es és a 2018-as időszak működési EBITA számainál is figyelembe vette. E költségek azokhoz a szolgáltatások tartoznak, amelyeket a vállalatcsoport az Energetikai Hálózatok divízió azon részei számára nyújtott, amelyek a pénzügyi jelentések tekintetében nem minősülnek megszűnt tevékenységnek. E szolgáltatások körébe ingatlannal és IT-vel kapcsolatos, valamint egyéb „corporate shared” szolgáltatások tartoznak. A vállalat azzal számol, hogy ezen költségek többségét vagy áthárítja majd az Energetikai Hálózatok divízióra, vagy a várhatóan 2020 első felében lezárásra kerülő tranzakció részeként eliminálja azokat.

A vállalat működési EBITA-ja 2018-ban 3.005 millió USD volt, ami USD-ben 7%-os növekedésnek felel meg (helyi valutákban a növekedés 5%-os volt). Ez az érték magába foglalja a 297 millió USD átalakítási költségeit is. A működési EBITA marzs 10,9% volt, amelyre az átalakítási költségek 110 bázispontnyi, a nem alaptevékenységekhez tartozó korábbi projektek költségei 100 bázispontnyi, míg a GEIS akvizíció hígító hatása 30 bázispontnyi hatást gyakorolt.

Az ABB tevékenységeiből eredő nettó eredmény 2.173 millió USD volt, ami 2%-kal alacsonyabb, mint a 2017. évi. Az alap EPS 2%-os csökkenést mutatott, értéke 1,02 $ volt, míg a működési EPS2 1,33 $, ami állandó valutában2 számolva 8%-os növekedésnek felel meg.

A működési cashflow5 a teljes évre 2.924 millió USD volt, ami az előző év azonos időszakához képest 23%-os csökkenést mutat. Ez főként annak tudható be, hogy a megszűnt tevékenységek készpénztermelő teljesítménye alacsonyabb volt, illetve kedvezőtlenül alakult az adóbefizetések időpontja. A nettó forgótőke értéke 2018 végén 2.584 millió USD volt, az árbevétel 9%-án állt, szemben az előző év végén regisztrált 10%-kal. Vállalatcsoport- szinten a tőkeráfordítás (CAPEX) az évsorán 772 millió USD volt, azaz azonos szintű volt az előző évivel. A kiigazított szabad pénzeszközök értéke 2.024 millió USD volt, ami az előző évhez képest 31%-os csökkenést jelez.

2018 Q4 csoportszintű eredményei

Piaci áttekintés

Ebben a negyedéven, a három régiójában az ABB pozitív trendeket tapasztalt a megrendeléseiben:

¤  Az Európából érkező összes megrendelés 4 %-kal nőtt (5%-kal USD-ben), amelyből pozitív részt vállalt Olaszország, Svédország, Hollandia és Franciaország, ezzel meghaladva Németország, Norvégia és Spanyolország alacsonyabb részvállalását. A rendszeres, de kisebb volumenű megrendelések 2%-kal nőttek (2% USD-ben).

¤  Az Amerikából érkező összes megrendelés 11 %-kal nőtt (32% USD-ben). Az USA-ból érkező megrendelések 8%-kal nőttek (38 % US$-ben), és növekedést tapasztaltunk a Mexikóból és Brazíliából érkező rendelések volumenében is. Az Amerikából érkező alaprendelések 13 %-kal nőttek (37 % US$-ben).

¤  Ázsiában, a Közel-Keleten és Afrikában (AMEA) az összes megrendelés 7 %-kal nőtt (US$-ben változatlan), amit Kína, India és Japán támogatott. Kínában, a célpiacokon a kereslet lanyhább volt, de pozitív maradt, az összes megrendelés 6 %-kal nőtt (6 % US$-ben). Az alapmegrendelések az AMEA-ből változatlan volt (1 %-os csökkenés US$-ben).

A keresletet növekedését tapasztaltunk az ABB legfontosabb ügyfélszegmenseinek többségénél:

¤  Az ABB egészséges kereslettel találkozott a feldolgozó iparágak területén, így az olaj- és gáziparban, a bányászatban és a cellulóz- és papíriparban is. Ezekben a szektorokban az ügyfelek továbbra is befektetnek az automatizálásba és a digitális megoldásokba.

¤  Az egyedi gyártásra szakosodott iparágakból érkező kereslet stabil maradt, beleértve az élelmiszer- és italágazat folyamatos növekedését. A kereslet erős volt az gépjárműgyártási piacon, mind az ICE, mind az EV összeszerelő üzemek számára robotikai megoldásokat kereső ügyfelekkel, ami ellensúlyozta a fogyasztói elektronikában lanyhuló beruházásokat.

¤  A szállítási és az infrastrukturális kereslet egészséges volt. Az építőiparból érkező kereslet robusztus volt. Az adatközpontok növekedése folytatódott azzal, hogy az ügyfelek a kombinált automatizálási és elosztási megoldásokra fókuszáltak. Az ABB növekvő keresletet tapasztalt a tengerjáró hajózás és a vasút területén is.

Nettó jövedelem, egy részvényre jutó alap- és működési eredmény (EPS)

A nettó jövedelem 317 millió $ volt, ami az előző évhez képest 19 %-os csökkenést jelent. Az alap EPS 0,15 $ százalékosan hasonló változást mutatott. A 0,30 $ működési EPS 9 %-kal volt alacsonyabb, ami állandó valutában számolva 6 %.

Működési tevékenységből származó cash flow

A csoport 1.867 millió dolláros működési tevékenységből származó szilárd cash flow-t termelt, ami az előző év hasonlóan erős cash flow-jához hasonlítható. A folyamatos forgótőkére való fókuszálásnak pozitív hatása van az előző évhez viszonyítva, ami ellensúlyozta a kedvezőtlenebb adófizetési időpontokat és a megszűnt tevékenységek alacsonyabb hozzájárulását.

A 2018-as év kiemelkedő eredményei

Az ABB 2018-ban rekord ütemben tudta növelni a rendelésállományát minden divízióban és régióban. A vállalat az úttörő technológiák szállítása terén kivívott vezető szerepét tovább erősítette a digitális iparágakban. Ehhez az is hozzájárult, hogy az ipari elemzők az osztott intelligenciájú folyamatirányító rendszerek és a vállalati eszközgazdálkodási szoftverek kategóriájában az ABB AbilityTM-t a világ első számú termékének választották. A több mint 220 digitális megoldást felsorakoztató ABB AbilityTM platformot az ABB 2017-be dobta piacra. A platform segítségével a vállalatok növelhetik termelékenységüket, javíthatják a biztonság szintjét és csökkenthetik a költségeiket. Az ABB AbilityTM sok sikeres alkalmazása közül érdemes kiemelni az ABB és a Helsinki City Transport 2018 végén végrehajtott áttörést jelentő kísérletét, amely során az ABB új, dinamikus helymeghatározó rendszerével, az ABB AbilityTM Marine Pilot Control-lal felszerelt személyszállító kompot a Helsinkiben lévő vezérlőközpontból navigálták.

Az ABB folytatja a jövőt építő beruházásait. Az ABB 2018-ban bejelentette, hogy 100 millió eurós beruházás kertében a legmodernebb technikai színvonalat képviselő K+F kampuszt épít Ausztriában és 150 millió USD értékű beruházással mesterséges intelligencia kompetenciaközpontot is magába foglaló, csúcstechnológia szintet képviselő robotikai gyártóüzemet épít Kínában, Sanghajban.

A GEIS 2018. június 30-án lezárt akvizíciójával az ABB tovább erősítette az Energetikai Termékek Divízió versenyképességét, különösen a vonzó észak-amerikai piacokon. Az ABB azzal számol, hogy a GEIS tevékenységéhez kapcsolódó szinergiák miatt évente 200 millió USD többletbevételt tud majd realizálni.

Az ABB 2018. december 17-én bejelentette, hogy eladja az Energetikai Hálózatok divíziót és kibővíti az együttműködését a Hitachival. Ezzel egyidejűleg az ABB azt is bejelentette, hogy egyszerűsíteni kívánja az üzleti szerkezetét és négy piacvezető üzletágat kíván kialakítani. A négy üzletág a következő: Energetika, Ipari Automatizálás, Hajtások, Robotika és Gyártásautomatizálás. Az ABB azzal számol, hogy vállalatcsoport szinten, középtávon 500 millió USD költségmegtakarítást ér el. A vállalat 2020-ig megközelítően 500 millió USD nem működési terület átszervezéséből származó költséggel számol. Célja, hogy középtávon a csoport működési EBITA marzsa 13-16% között legyen. A négy üzletág új marzs céljai az ABB frissített stratégiai adatainál érhetők el (bővebb információk: www.abb.com).

Végjegyzetek:
*1: A megrendelések növekedése, a harmadik fél alaprendelései és a bevételek összehasonlító alapon vannak számítva (helyi valuta a felvásárlásokhoz és eladásokhoz igazítva). Az US$-ben számított növekedési rátát a Kulcsszámok táblázat mutatja.
*2:  A nem GAAP szerinti számokat lásd: “Supplemental Financial Information”
*3:  Állandó valuta (nincs a portfólió-változáshoz igazítva).
*4:  Az EPS növekedési ráta kerekítetlen összegekből számítva. Az egy részvényre jutó összehasonlítható üzemi eredmény állandó valutában (a 2014-es árfolyamok nincsenek hozzáigazítva a portfólió változásokhoz).

www.abb.hu    


Cégfelvásárlás ; * NEWS * ; Ipari cégek ; Ipari hírek ; Business ; Robot, automatika ; ABB ; Fém, gépipar ; Energia, közmű, akkumulátor

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
VIDEÓINK:
YouTube videó csatornánk hírei , Fogathajtás, lovas videó híreink
Videók: Ipari.hu - www.ipari.hu ;
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Közvetítési honlapjainkról:
I.: EladóCégek.hu ;
II.: Ipariingatlanok.hu:
- Részletes kereső : Ipari, Üzleti, Mg-i, Telek ingatlanok ;

IpariCégek.hu: Ipari cégek ; Ipari hírek .Cégkeresés ; Eladási, vételi tanácsadás ;Befektető ajánlás, keresés, közvetítés ;Cégből kiszállás ;Cégfejlesztés ;
Értéket fejlesztünk és értéket közvetítünk
Az Ön működő ipari cégének miben segíthetünk?


Oldaltérkép ; Kapcsolat ;
Több mint 12.000 videó:
IpariCégek.hu
.